murraykaufman66
 
Share:
Notifications
Clear all
murraykaufman66
murraykaufman66
קבוצה: רשום
הצטרף/ה: 2023-05-15
New Member

אודותי

Тільки 5-денний. Однак у згаданих Роз’ясненнях зазначається, що законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік - 5-денний тиждень, 6-денний тиждень. Відтак, здійснивши постановою Уряду в інший, ніж передбачений названим Законом, спосіб регулювання зазначеного питання, Кабінет Міністрів вирішив підзаконним актом питання, віднесене Конституцією України до сфери виключного законодавчого регулювання, чим перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, яка є єдиним органом законодавчої влади в Україні (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України), порушив норми статті 75, пункту 3 частини першої статті 85, пункту 1 частини другої статті 92 Конституції України, а також наведені вище норми частини другої статті 6, частини другої статті 19 Основного Закону держави. Районнi та обласнi ради, обранi до набуття чинностi цiєю Конституцiєю, здiйснюють визначенi нею повноваження до сформування нового складу цих рад вiдповiдно до Конституцiї України. Районнi в мiстах ради та голови цих рад пiсля набуття чинностi цiєю Конституцiєю здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до закону. 5. Кабiнет Мiнiстрiв України формується вiдповiдно до цiєї Конституцiї протягом трьох мiсяцiв пiсля набуття нею чинностi. Стаття 159. Законопроект про внесення змiн до Конституцiї України розглядається Верховною Радою України за наявностi висновку Конституцiйного Суду України щодо вiдповiдностi законопроекту вимогам статей 157 i 158 цiєї Конституцiї.  
Стаття 158. Законопроект про внесення змiн до Конституцiї України, який розглядався Верховною Радою України, i закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не ранiше нiж через рiк з дня прийняття рiшення щодо цього законопроекту. Відповідаючи на зазначене питання, слід було виходити з того, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції України права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод повинні визначатися виключно законами України. У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 684 «Про заходи із забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання» (опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» 11 липня 2009 року № 123) та останнього абзацу пункту 4 Порядку надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1094 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 684), опублікованої в «Офіційному віснику України» 23 серпня 2006 року (№ 32, ст.2319).  
Зазначеною постановою Кабінет Міністрів України доручив Державній іпотечній установі здійснювати за рахунок коштів, залучених зазначеною Установою під державні гарантії 2007 - 2008 років, фінансування у 2009 році завершення будівництва житлових об'єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків та строком здачі в експлуатацію не пізніше 25 грудня 2009 року шляхом придбання такого житла та викуп готового житла з подальшою його передачею головним розпорядникам бюджетних коштів для забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання. Видана ж Кабінетом Міністрів України постанова передбачає фінансування завершення будівництва житлових об'єктів із зазначеним ступенем готовності шляхом придбання такого житла, а також викуп готового житла Державною іпотечною установою, що не передбачено зазначеним Законом. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України. У зв'язку з цим відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 року № 1117 «Про утворення Урядової комісії з питань забезпечення обороноздатності та національної безпеки України», опублікованої в «Офіційному віснику України» 30 жовтня 2009 року №81, ст.2746.  
України саме відповідній політичній партії. 5) «Конституційний Суд України неодноразово розглядав проблему, пов’язану з реалізацією права на соціальний захист, неприпустимістю обмеження конституційного права громадян на достатній життєвий рівень, і сформулював правову позицію, згідно з якою Конституція та закони України виокремлюють певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. З огляду на це Конституційний Суд України зазначає, що не може бути дискримінації у реалізації працівниками трудових прав. Стаття 156. Законопроект про внесення змiн до роздiлу I "Загальнi засади", роздiлу III "Вибори. Референдум" i роздiлу XIII "Внесення змiн до Конституцiї України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами вiд конституцiйного складу Верховної Ради України i, за умови його прийняття не менш як двома третинами вiд конституцiйного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України. 10. До прийняття законiв, що визначають особливостi здiйснення виконавчої влади в мiстах Києвi та Севастополi вiдповiдно до статтi 118 цiєї Конституцiї, web site виконавчу владу в цих мiстах здiйснюють вiдповiднi державнi адмiнiстрацiї. Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Стаття 153. Порядок органiзацiї та дiяльностi Конституцiйного Суду України, статус суддiв Суду, пiдстави i порядок звернення до Суду, процедура розгляду ним справ i виконання рiшень Суду визначаються Конституцiєю України та законом.

מיקום

תעסוקה

web site
רשתות חברתיות
פעילות משתמש
0
הודעות בפורום
0
נושאים
0
שאלות
0
תשובות
0
תגובות לשאלות
0
אהבו
0
קיבל לייקים
0/10
דרוג
0
פוסטים בבלוג
0
תגובות בבלוג